Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Αντι-εκλογική αφίσα


Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα και κολλήθηκε σε διάφορες συνοικίες σε Αθήνα και Πειραιά ενόψει ευροεκλογών